Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
15 Nov.2012
13.000 OLD PHOTOS OF VIET NAM.
     13.000 bức ảnh tư liệu về VN vô cùng quý bắu.
lexuanquang.org trân trọng giới thiệu b sưu tập quí này đến bạn hữu, bạn bè (bấm vào đường Link.
http://www.flickr.com/photos/13476480%40N07/show/with/4514239546/

Cám ơn tấm thịnh tình của nhà văn Nguyễn Khôi đã gửi cho lxq.org tài liệu Ảnh tư liệu quý giá . Mời bạn đọc thưởng thức va chia sẻ vơi Nhà văn Nguyễn Khôi


Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui