Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
14 Nov.2012

HOÀNG CẦM Với Nội Duệ Cầu Lim Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ
HOÀNG CẦM  với 
SƯƠNG CẦU  LIM

Lý Phương Liên Blog 13.11.12
xxx
Chấp chới lá chè  non

Cầu Lim,
Nội Duệ
The Hà Đông đón kiệu Bỏ quê  Xim
Ếch Quế Dương xếp đùi tròn gõ  trống
Sáo sậu Phù  Ninhrợp nắng
Về Thăng  Long
Đá nghển trông  con
gục đầu sườn núi  Dạm
Lụa vàng xé lộc rắc tro  tiền
Đè ngang khói  bếp
Bặt mùi khoai  nướng
Đầu rau nằm sấp toạc  môi
Trống Chờ thúc chín  tiếng
Chuông Trõ nện ba  hồi
Mõ Phù Lưu khua bến đò  Lo
Thầy Phẩm Huệ xênh xang năm sắc  áo
Biết lòng chim sáo  ri
Gái Cầu Lim,Nội Duệ đã  đi
Hoàng  Cầm

Lời Bình Của Nguyễn  
Khôi:

 Đọc thơ Hoàng Cầm  có khác nào đọc  Marcel Proust (văn hào Pháp 1871-1922) với "Đi tìm  thời gian đã mất"... đó là kết tinh của cuộc sống nội tâm với những  trăn trở về quá khứ. Tất cả thời gian đã mất trong khi quan sát dòng  xoáy ngoài đời, nay thi sỹ đã tìm thấy lại, một hồi tưởng tha thiết  biến kết quả quan sát thành chất liệu của thi phẩm.Đó là sợi chỉ  đỏ xuyên suốt hành trình thơ Hoàng Cầm.
Cũng như "lá  diêu bông" đến "sương cầu Lim", nhà thơ Kinh Bắc lấy những địa danh cụ  thể để nói những cái không cụ thể (một thế giới riêng hư ảo, ẩn  hiện giữa một không gian mênh mông của miền quê Quan họ), có khác nào  một thoáng Đường thi miêu tả cái cao bằng cái rộng (dục cùng thiên lý  mục-cánh thướng nhất tầng lâu).Bắt Hòn Đá và Ông Đầu Rau thành  người, đó là cái "mã" chuyển hóa các giác quan, một nghệ thuật bậc  thầy mà trong thơ Hoàng Cầm nào đâu có ít. Thơ Hoàng Cầm giàu âm  điệu, như ông nói"nhạc là cái xe chở hồn của bài thơ". Ở đây những  câu thơ dìu dặt luyến láy là do sắp đặt, nhưng giai điệu bài thơ thì  lại xuất thần vượt khỏi sự chủ ý của tác  giả, như tự mình nó (văn bản thơ ) dựng được cả một  không gian tinh thần (không khí và văn hóa Quan họ), một vương quốc thơ  của riêng Hoàng Cầm.
Về ngôn ngữ thơ: Hoàng Cầm rất tài tình trong  việc sử dụng các động từ (như "đá nghển"...lụa vàng xé lộc...rồi  nện, khua... thật kỳ diệu với thơ).
Cùng với Lá Diêu Bông, cây Tam  Cúc thì Sương Cầu Lim là một trong những bài cao thủ, độc đáo nhất  của Hoàng Cầm, một tìm tòi thành công trong thi pháp của nhà thơ hôm  nay.

Viết tại quê xóm Đình, xã Đình Bảng,  huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh/ Mồng 1 Tết Ất Dậu (2005) - Nguyễn Khôi  
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui