Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
15 Oct.2012

Có một chợ trăng của nữ nhi cửu vạn
Lâm Xuân Vi
TNc 15.10.2012
Thứ hai  ngày 15 tháng 10 năm 2012
Bình ài thơ Chợ đêm Long Biên của nhà thơ Nguyễn Thị Mai)

Chợ đêm Long Biên
Buôn đêm để bán sáng ngày
Một vùng không ngủ kề ngay phố phường.
Ngợp trời rau quả muôn phương
Về đây từ khắp nẻo đường bán mua.

Chợ đêm dù bão dù mưa
Vẫn đông người vợ, vẫn thưa người chồng
Chuyển khuân, bốc dỡ, gánh gồng

Phân trang [1] [2]
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui