Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
25 Jul.2010

TRẦN HUY THUẬN - TẠP LUẬN Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Ký - Tạp bút   
  Lớn | Vừa | Nhỏ
 LẮNG NGHE DÂN
Trần Huy Thuận
Tạp Luận
 NGHE đương nhiên bằng TAI rồi.
Nhưng khi cha mẹ hay người lớn nói "Bảo mãi mà nó có nghe đâu", thì đấy không còn chỉ là vấn đề của riêng cái tai, mà đã trở thành Ý thức, thành Trách nhiệm, hơn thế, còn là Đạo đức của người nghe nữa!
"Lắng nghe" khác với "nghe" nhiều lắm.
Lắng nghe là nghe bằng cái tâm trong sáng , bằng thái độ trân trọng và thực sự cầu thị chứ không phải nghe cho qua chuyện. "Nghe" là hành vi gần như thụ động. Còn "Lắng nghe" lại là hành vi hoàn toàn có ý thức. Khi nói "Lắng nghe Dân" thì từ "DÂN" ở đây cần được hiểu theo cả hai nghĩa: Vừa là BỀ DƯỚI – (người bị lãnh đạo), vừa là BỀ TRÊN (người lãnh đạo), nếu nhìn nhận : "mọi quyền lực đều thuộc về dân", "dân là chủ nhân đất nước".
 NGHE AI và  AI NGHE?
 Thông thường thì BỀ DƯÓI nghe BỀ TRÊN.
Cái chiều NGHE - thuận này đơn giản lắm, chả mấy khi vướng mắc. Nếu vướng mắc - lập tức có cả một rừng quy chế xã hội ràng buộc . Cao nhất là Luật pháp, khiên Bề dưới không thể không vâng theo. Trong gia đình tnời phong kiến : Con cháu phải nhất nhất vâng lời ông bà cha mẹ. Nếu không, con chắu sẽ bị ghép vào khung: "Cá không ăn muối cá ươn/ con cãi cha mẹ trăm đường con hư" (ca dao).
Thời nay, trình độ học vấn của con cháu nhiều khi hơn hẳn cha ông, nên việc vâng lời cũng cần được hiểu thấu tình đạt lý hơn chứ không máy móc, không còn tình trạng bất cứ điều gì cha mẹ nói là con cái cứ phải tuân thủ tăm tắp, cho dù trong đó có những điều không đúng! Nhưng nghe theo, làm theo đến đâu hay không làm theo gì cả không có nghĩa là khhông "lắng nghe", là phớt lờ ý kiến bề trên!
Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ, TRÊN bảo, bảo nhiều lần, DƯÓI vẫn không nghe. Ấy là tại cái khoảng cách giữa TRÊN và DƯÓI không được phân minh lắm, nói đúng ra là TRÊN chỉ là cái sự ngồi (Ghế trên), chứ tư chất, kiến thức và hành động nhiều khi chỉ bằng thậm chí còn không bằng DƯỚI, dẫn đến tình trạng "Cá mè một lứa",  DƯỚI coi khinh TRÊN ("Bề trên ở chẳng đúng ngôi/ khiến cho bề dưới chúng tôi hỗn hào" - ca dao).
Một lần , hai lần rồi nhiều lần khinh nhau, không nghe theo, lâu dần thành phong trào  : Trên bảo dưới không nghe! Dưới đối phó với trên!
 Nhưng trong một xã hội DÂN CHỦ thực sự, thì không chỉ tồn tại mỗi trường hợp nghe theo chiều Thuận . Nghe theo chiều Nghịch tức là - BỀ TRÊN nghe BỀ DƯỚI - mới là thái độ đáng trân trọng, là biểu hiện cụ thể nhất - sự tôn trọng quyền làm chủ của người DÂN (một cộng đồng thuộc bề dưới)! Chỉ khi ấy, xã hội mới thực sự là một Xã hội Dân Chủ!.
- Tại sao thế?
 - Tại vì Chân lí không bao giờ thuộc quyền sở hứu cá nhân, cho dù cá nhân ấy là ai. Đã là của mọi người thì không thể chỉ có một chiều : BỀ DƯỚI phải tuân theo (nghe) BỀ TRÊN. Về điểm này, có một vị từng đóng vai trò BỀ TRÊN - Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã có lần nói: "Thực tiễn đã chứng minh rằng, không ai độc quyền chân lý, ngọc càng mài càng sáng. Chân lý ban đầu càng được cọ sát, càng được tranh luận và trải qua thử thách trong cuộc sống thì càng được làm sáng tỏ thêm, càng tiệm cận tới gần chân lý đích thực hơn, thậm chí có khi phải thay đổi nhận thức ban đầu tới 180 độ".
(http://www.vinhcity.gov.vn/news/?url=detail&id=21183&language=1:).
- Còn tại vì - như Đảng và các Lãnh tụ ta thường khẳng định: "DÂN là GỐC", "DÂN là CHỦ", "mọi QUYỀN LỰC đều thuộc về NHÂN DÂN" mà DÂN như nguyên chủ tịch Quốc hội NVA nhận định, còn thuộc phạm trù VĨNH VIỄN (Tài liệu đã dẫn).
 - Nghe DÂN tức là nghe theo ý chí và nguyện vọng của DÂN; là đặt lợi ích của DÂN, của DÂN TỘC, của TỔ QUỐC lên trên hết. Lắng nghe DÂN một cách trân trọng và thực sự cầu thị, không dùng những điều giả tưởng thiếu căn cứ, cũng như không bao giờ được dùng quyền lực để phủ quyết, phủ định ý nguyện của DÂN theo kiểu cậy quyền cậy thế! Lại phải biết lắng nghe không chỉ những điều Thuận Tai mà còn phải trân trọng cả những ý kiến Nghịch tại. Chính vì lẽ đó mà trong diễn văn kỉ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,  TBT Nông Đức Mạnh vẫn phải nhắc lại điều tưởng như rất giản đơn và quen thuộc này: "phải lắng nghe ý kiến của nhân dân"
  (http://vietnamnet.vn/chinhtri/201005/Tham-vong-quyen-luc-lam-hai-thanh-danh-cua-Dang-910719/).
  "Phải lắng nghe ý kiến của Dân".
Vâng! Tất cả những điều trình bầy ở trên, hoàn toàn không có gì mới. Xưa, tổ tiên, cha ông ta đã dạy nhiều điều hay - lẽ phải . Vấn đề cốt lõi vẫn là chúng ta có chịu Lắng nghe – Vâng lời – Làm theo , hay không? Có muốn làm người con TRUNG VỚI NƯỚC- HIẾU VỚI DÂN, như lời Bác dậy - không?!
 
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui