Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
2 Aug.2012
VĨNH BIỆT HOANG DÃ
Nguyễn Khoa Điềm
TNc 2.8.2012
Được tin Quỹ Bảo tồn Động vật hoang dã thế giới ( WWF ) xếp Việt Nam  vào hạng chót)

Cọp, bạn hãy rời Việt Nam gấp
Cho dù bạn có vuốt sắc !
*
Voi  và tê giác, bạn hãy vượt biên mà chẳng cần chia tay
Dù bạn có ngà dài và sừng  nhọn !
*
Bò tót, sao bạn lại lọt xuống sân bay Phú Bài
Bạn quanh quẩn  để đói khát và chết ?
*
Voọc, bạn đừng nhe răng chọc cười chúng tôi trên  YouTube
Chúng tôi đã quá buồn rồi !
*
Ở đây sẽ không ai khóc khi bạn  nằm xuống
Những đứa trẻ khóc bạn thì chưa ra đời.
*
Chúng tôi khoái  khẩu xơi tim, xơi túi mật, xơi ngà, xơi lông của bạn
Bạn hãy xem mình còn đủ  không ?
*
Các bạn Hoang Dã, các bạn hãy đi vào núi sâu
Cất tiếng gào để  mỗi chúng tôi nghe thấy.

Ngày 2.8.2012
Nguyễn Khoa Điềm
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui