Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
22 Jul.2012

Thơ ĐOÀN THUẬN Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ
Hãy Trả đất cho dân nghèo
Đoàn Thuận
.

tranh của Vincent van Gogh
.
Kẻ chiếm đất hãy trả đất cho người khai hoang
để dân nghèo tự gieo mầm sống giữa cảnh đời cơ cực bần hàn.
không cần những dự án vĩ đại định hướng tầm cao hun hút
cần một mái lều che nắng mưa trên rẻo đất của tiền nhân
không cần tung hô “do dân vì dân” vinh quang muôn năm.
.
Người đói khát cần hạt cơm giọt nước.
dù hạt cơm thiu, hạt lúa lép đã mất vì bọn cướp ngày
tép mạ non bên mương hoang bị tước đoạt khỏi đôi tay
dù máu đã thấm ướt bao cuộc chiến chống xâm lược
dù giọt mồ hôi đã kiệt khô bao phen trên luống cày
giọt lệ ưu phiền còn vương trên mi ai.
.
Dân không đất tựa đất mất nước.
Đất không còn nơi gieo hạt, cằn khô cỏ cây mai sau
bao người lưu lạc tha phương tan tát bể dâu.
Nước đâu còn ngọt ngào cho trẻ thơ ước mơ giữa mùa khao khát
lời đồng dao muôn xưa ru nôi trôi về đâu
khi đất mẹ vườn quê thuộc về các lãnh chúa sang giàu
.
Sài Gòn, 7/2012
ĐOÀN THUẬN

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui