Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
19 Jul.2012

HUNXEN ?! Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Tin tức nóng   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

HUNXEN
Huỳnh Ngọc Chênh
hnc 19.7.2012

Ông và đảng của ông là con  cờ do đảng VN dựng lên để đánh bọn Pôn Pốt, tiêu diệt mối nguy diệt chủng của  dân tộc ông cũng là mối nguy thọc sườn vào VN.
Trong những năm đất nước ông chuyển qua chế độ dân chủ  đa đảng, ông và đảng của ông vẫn dành được thắng lợi qua bầu cử cũng nhờ vào sự  giúp đỡ ngấm ngầm nhưng không nhỏ của đảng VN.
Ông và đảng của ông chỉ là học trò nhỏ của đảng VN,  nhưng ông thông minh, sắc sảo lại có tâm, có tầm nên nhanh chóng vượt qua mặt  các vị thầy của mình, trở thành một nhà lãnh đạo đầy tự tin và có vị thế ở Đông  Nam Á.

Ông và đảng  của ông mang ơn đảng VN rất nhiều nhưng không vì thế đảng của ông bắt nhân dân  ông phải đội ơn đảng VN suốt đời với cái vòng kim cô theo kiểu "4 tốt 16 chữ  vàng". Mà đảng của ông có muốn làm vậy cũng không được vì bên cạnh đảng ông còn  có những đảng khác giám sát.
Có lẽ cũng  nhờ vậy mà ông và đảng ông biết đặt lợi ích đất nước và dân tộc lên trên lợi ích  của đảng ông, không vì sự tồn tại bằng mọi giá của ông và của đảng ông mà hy  sinh sinh sự tồn vong của đất nước và hạnh phúc của dân tộc ông.
Vì vậy:
Ông và  đảng ông đã linh hoạt theo tình thế, chọn Trung Cộng để chơi thay vì khư khư vì  ơn nghĩa của riêng ông và đảng ông mà muôn đời bám đít đảng VN.
Đó là sự chọn lựa sáng suốt khi biết đặt quyền lợi của  tổ quốc và nhân dân lên trên quyền lợi của bè nhóm, đảng phái.
Ngược lại với ông là đảng VN.
Trung Cộng không những chẳng giúp được gì nhiều cho  đảng VN như đảng VN đã giúp đảng ông mà còn lợi dụng đảng VN đánh Mỹ giúp họ cho  "đến người dân VN cuối cùng" để rồi họ thừa cơ cướp lấy Hoàng  Sa.
Rồi họ còn vì muốn làm thân với Mỹ  để kiếm chác mà xua quân qua biên giới dạy cho VN một bài học đẫm máu. Nhờ vậy,  ngày nay họ trỗi dậy lớn mạnh vào hàng thứ hai thế giới. Ỷ thế, họ hung hăng xua  tàu vào với ý định công khai cưỡng đoạt toàn bộ biển Đông của VN và của các nước  Đông Nam Á.
Thế nhưng,
Đảng VN vẫn cứ khư khư bám vào họ, vẫn "4 tốt 16 chữ  vàng" với họ, vẫn bắt toàn dân VN phải khúm núm, quị lụy mang cái ơn không bao  giờ có của họ.
Ấy là đảng VN, không  giống như đảng ông, đã vì sự tồn tại bằng mọi giá của mình mà phải làm như  vậy.
Giữa VN và Trung Cộng, đảng ông đã  biết chọn Trung Cộng.
Giữa Trung Cộng  và Mỹ, đảng VN đã không biết chọn Mỹ.


Hunxen!  Tôi rất giận ông về chuyện ông đã gây ra bất lợi vừa rồi cho đất nước chúng tôi  nhưng tôi kính nể ông vì ông là một nhà lãnh đạo sáng suốt, có tâm, có  tầm.
Hạnh phúc cho nhân dân ông và bất  hạnh cho nhân dân chúng tôi
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui