Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
7 Jul.2012

Nhà văn THÁI BÁ TÂN - Mắng con ! Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

THÁI BÁ TÂN MẮNG CON
hnc 7.7.2012

Thái Bá Tân Mắng con !

Mày láo, dám khuyên bố
Mai không đi biểu tình.
Chuyện ấy có nhà  nước,
Không liên quan đến mình.

Mày nói y như đảng.
Không liên quan  thế nào?
Nước là của tất cả,
Của mày và của tao.

Biểu tình chống xâm  lược,
Chứ có lật ai đâu.
Không lẽ mày không biết
Cái dã tâm thằng  Tàu?

Mày bảo có nhà nước.

Nhà nước hèn thì sao?
Mà ai cho  nhà nước
Quyết việc này thay tao?

Xưa đánh quân Mông Cổ,
  
Vua còn hỏi ý dân.
Sao không thấy nhà nước
Xấu hổ với vua  Trần?

Đành rằng thế mình yếu,

Phải thế nọ, thế này.
Nhưng ở  đời, con ạ,
Mềm nắn, rắn buông ngay.

Bố biết con thương bố,
  
Lo cho bố, cảm ơn.
Con “biết sống”, có thể.
Xưa bố còn “biết”  hơn.

Chính vì khôn, “biết sống”,

Tức ngậm miệng, vờ  ngây,
Mà thế hệ của bố
Để đất nước thế này.

Ừ, bố già, lẩn  thẩn,

Nhưng vẫn còn là người.
Mà người thì biết nhục,
Biết xấu  hổ với đời.

Mai biểu tình, thế đấy.

Bố không bắt con  đi,
Nhưng cũng đừng cản bố.
Cản cũng chẳng ích gì
  • FACEBOOK Thái Bá Tân

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui