Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
19 Jun.2012

Thơ LÊ PHÚ KHẢI Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

Thơ nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21.6 của Lê Phú Khải: Nhà  báo - Anh là ai?

Nhà báo - Anh là  ai?
Kẻ canh những con tàu  Đất nước
Báo những phong ba ở  phía chân trời
Bồi bút - Anh là  ai?
Tên nha lại khom lưng,  uốn gối
Chỉ biết nghe, không  biết hỏi vì sao?

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui