Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
12 Jun.2012

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO TS NGUYỄN XUÂN DIỆN KHỞI  KIỆN ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC RA TÒA HÀNH CHÍNH

Phamvietdao.net 12.6.2012:
Chủ blog sẽ  giành thời gian nghiên cứu kỹ tính hợp pháp của văn bản " Tối mật " dưới đây,  xác minh xem có đúng là của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của PTT Nguyễn  Xuân Phúc không; nếu đúng sẽ có ý kiến chính thức lên blog của mình trợ giúp  pháp lý cho TS Nguyễn Xuân Diện?
Theo cảm quan bước đầu thì việc  Văn phòng Chính phủ ban hành loại văn bản " tối mật " kiểu này là một sự lạm  dụng quyền lực hành chính; hành vi này không khác mấy quân du kích núp trong  rừng, lợi dụng bóng đêm, rừng rậm bàn cách đối phó, bắn tỉa đối với quân đội  viễn chinh Pháp và Mỹ trong thời kỳ chiến tranh...Một chính quyền hợp pháp,  chính danh không nên ứng xử với dân theo kiểu " công văn Tối Mật " mà phải công  khai, quang minh chính đại ?!
Ông Nguyễn Xuân Phúc nên học  cách của Trung tá Thượng Thái Quyết, người dân tộc Tày khi bắt được thám báo  Trung Quốc ở Vị Xuyên Hà Giang...Trung tá Thượng Thái Quyết đã cởi trần ra, công  khai trước ba quân, tuyên bố với tên thám báo Trung Quốc: tao với mày đánh nhau,  tao thua tao thả mày và tao chịu kỷ luật; nếu mà mày không đánh được tao, thua  tao, mày phải vào tù...
Ông Nguyễn Xuân Phúc sao không ứng xử như vậy  với trường hợp TS Nguyễn Xuân Diện: công khai đưa ra tòa tranh tụng ? Là nhà  nước dân sự thì phải hành xử theo kiểu đó: Mọi công dân phải bình đẳng trước  pháp luật; không được đánh trộm, đánh lén theo kiểu du kích chiến, núp trong  "bóng đêm" để xử trí thức...
Qua vụ này cho thấy "tầm" của  ông Nguyễn Xuân Phúc kém xa " tầm "Trung tá Thượng Thái Quyết người Hà Giang  ?!

Mời xem lại:


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
Số: 131/TB-VPCP                                                                    Độc lập – Tự do –  Hạnh phuc
TỐI MẬT                                                                        Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm  2012
THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ Thủ  Tướng Nguyễn Xuân Phúc
tại cuộc họp xử lý Blog Nguyễn Xuân  Diện
———-
Ngày 15 tháng 5 năm 2012, tại Trụ sở  Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp để cho ý kiến về  việc xử lý Blog Nguyễn xuân Diện. Tham dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Hưởng,  Phái viên của Thủ Tướng; lãnh đạo Viện Khoa HỌc xã hội Việt Nam, Bộ công an, Bộ  Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và  Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Công an báo cáo về hoạt đọng phức tạp của  Nguyễn Xuân Diện, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc  đã kết luận chỉ đạo như sau:
1. Nguyễn Xuân Diện, sinh năm 1970, công tác tại  Viện Hán nôm (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), được tạo điều kiện học tập và rèn  luyện nhưng nhận thức không đúng đắn, sai lệch, đã lập Blog viết, thu thập,  truyền tải các tài thông tin có nội dung xuyên tạc tình hình đất nước, xuyên tạc  chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, kích động, lôi kéo  mọi người tham gia biểu tình trái pháp luật. Bản thân có quan hệ với nhiều đối  tượng chống đối, trực tiếp tham gia biểu tình trái pháp luật và lập quỹ trái  phép. Hành vi vi phạm của Nguyễn Xuân Diện gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng  đến quan hệ đối ngoại, đã có dấu hiệu cấu thành tội phạm. Do Nguyễn Xuân Diện  xuất thân từ gia đình cơ bản, chưa được cơ quan giáo dục nhắc nhở, trước mắt cần  có biện pháp xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật đối với Nguyễn  Xuân Diện.
2. Yêu cầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn  cứ vào hình vi vi phạm pháp luật để xử lý đối với Nguyễn Xuân Diện.
- Căn cứ  vào Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản  lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử Internet (Nghị định  số 97), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông  tiến hành xử phạt hành chính việc Nguyễn  Xuân Diện sử dụng Blog cá nhân viết bài, truyền tải thông tin có nội dung xấu,  gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành trước  ngày 29 tháng 5 năm 2012.
- Viện khoa học xã hội Việt Nam chỉ đạo tiến hành  kiểm điểm, làm rõ hành vi sử dụng Blog cá nhân viết bài truyền tải thông tin có  nội dung xấu, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi  phạm Nghị định số 97 về hành vi tham gia biểu tình trái pháp luật, vi phạm Nghị  định số 38/2005/NĐ-CP  ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số  biện pháp bảo đảm trật tự công cộng của Nguyễn Xuân Diện, có hình thức xử lý theo luật Viên Chức, tăng  cường biện pháp quản lý, giáo dục trong nội bộ. Không để Diện lún sâu vào các  hoạt động phức tạp về an ninh trật tự, hoặc bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích  động vào các hoạt động chống Đảng, Nhà Nước.
- Bộ Thông Tin và Truyền Thông,  căn cứ vào quy định của pháp luật xem xét xử phạt hành chính, ngừng cung cấp  dịch vụ, đóng blog cá nhân của Nguyễn Xuân  Diện, và các đối tượng tượng khác lợi dụng blog cá nhân để viết ,  chuyển tải thông tin có nội dung chống phá Đảng và Nhà Nước.
- Bộ Công an  phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hưng Yên thu thập tài liệu chứng cứ về bài  viết xuyên tạc tình hình cưỡng chế tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang ngày 24  tháng 4 năm 2012, tiến hành các biện pháp nắm chắc tình hình thu thập tài liệu,  phục vụ công tác tấn công nghiệp vụ nhằm vô hiệu  hóa, hạ thấp uy tín đối với Nguyễn Xuân Diện để xử lý về hình sự khi cần  thiết.
3. Giao bộ Thông Tin và Truyền Thông phối hợp với Ban Tuyên  giáo Trung Ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền về  chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước về giải quyết tranh chấp trên biển  Đông, về giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa đất đai và những vấn đề khác gây  bức xúc trong dư luận xã hội.
Văn phòng chính phủ xin thông báo để các Bộ,  ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện/.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ  NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

Nơi  nhận
- Thủ tướng, các Phó Thủ Tướng Chính Phủ
- Các bộ: Công An,  Ngoại giao
- Thông tin và Truyền thông
- Viện Khoa học xã hội Việt  Nam
- Ban Tuyên Giáo Trung Ương
- UBND Thành Phố Hà Nội
- Đồng  chí Nguyễn Văn Hưởng: Phái viên của Thủ Thướng.
- Tổng cục An  Ninh 2. Bộ Công An
- VPCP, BTCN, các PCN, trợ lí Thủ Tướng,
- Các vụ…

-  Lưu…
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui