Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
8 May.2012
Trung quốc lại phản bội đê hèn: Bỏ mặc

Việt Nam xây dựng CNXH một mình ???

pvd.net 8.5.2012

Phamvietdao.net:
Trong chuyến thăm  Cu Ba vừa qua, TBT Nguyễn Phú Trọng đang hào hứng, lạc quan, tin tưởng, hăng say  tuyên bố với thế giới rằng:” Trung Quốc, Việt Nam, Lào,…đang  đổi mới thành công, giành được nhiều thành tựu và tiếp tục vững bước đi lên chủ  nghĩa xã hội. Cuba vẫn hiên ngang đứng vững, vẫn  là tấm gương sáng về tiến bộ và công bằng xã hội, về đoàn kết quốc tế, về tinh  thần bất khuất vì tự do cho các dân tộc và phẩm giá con người. Và những bước  tiến cách mạng đang diễn ra ở Venezuela, Bolivia, Ecuador... cùng sự lớn mạnh  của các phong trào cánh tả tại nhiều nước Mỹ Latinh khác thể hiện trào lưu hướng  tới chủ nghĩa xã hội đang nổi lên mạnh mẽ tại Tây Bán cầu này. Các nước xã hội  chủ nghĩa khác tại Châu Á vẫn tiếp tục con đường tiến lên phía trước. Nhiều đảng  cánh tả, các phong trào nhân dân tiến bộ các nước tại các châu lục ngày càng  giương cao khẩu hiệu đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội và xác định ngày càng rõ rằng  đây là sự lựa chọn duy nhất đúng để vượt qua những bế tắc của mô hình phát triển  đang khủng hoảng hiện nay. Đó là những bằng chứng đầy khích lệ về sức sống của  chủ nghĩa xã hội...”
Khí thế cách  mạng đang bừng bừng thì đùng đùng một cái, Trung Quốc rò rin tin cho biết sẽ “B  quay “...Ô...hô...ai...tai...còn nhớ vào đầu nhưng năm 90 thế kỷ trước, Việt Nam  đã lộn tiết với thằng cha Gorbachiop, đang yên đang lành đem tuyên bố giải tán  Đảng Cộng sản Liên Xô, làm tan rã nhà nước Liên Xô...Còn giờ đây đến lượt Trung  Quốc lại giở trò phản thùng bỏ mặc Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội một  mình...
Xin lưu  ý các vị rằng: Đảng Cộng sản Trung Quốc có bị diệt vong, đám cộng sản trên toàn  thế giới có chết sạch thì vẫn còn đây: hiên ngang những người cộng sản Việt Nam  kiên trung, bất khuất; những người cộng sản Việt Nam sẽ đoàn kết xung quanh Ban  chấp hành trung ương Đảng đứng đầu là đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng kính mến,  quyết tâm xây dựng cho bằng được chủ nghĩa xã hội cho các người biết  tay...

Lãnh đạo  Bắc Kinh tuyên bố sự Cáo chung nền Cai trị của Cộng sản Đảng
Tác giả: Li Heming - Epoch Times   
Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 00:16
A sunset in Beijing [Buổi hoàng hôn ở Bắc Kinh]. (Teh Eng Koon/AFP/Getty  Images)
Theo một nguồn tin cấp cao từ Bắc Kinh, Bộ Chính trị Lãnh đạo chủ chốt  trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đạt đươc bốn điểm đồng thuận sẽ được  công bố vào ngày hoặc trong những ngày gần Đại hội Đảng thứ 18. Phương hướng  chung của quyết định là Trung Quốc sẽ đi theo con đường dân chủ. Thông tin này  đã được lưu hành một cách vội vàng ở Bắc Kinh.
Theo nguồn tin, bốn điểm của sự đồng thuận là:
1. Mọi người từ tất cả các tầng lớp xã hội, các đảng phái chính trị, tổ  chức xã hội nên cử đại diện để thành lập một ủy ban chuẩn bị cho một hiến pháp  mới. Họ sẽ soạn thảo một hiến pháp mới bảo vệ các quyền của công dân tự do lập  hội và các đảng phái chính trị.
2. Sẽ có thông báo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử  của nó như là đảng cầm quyền. Đảng viên Đảng sẽ cần phải được tái đăng ký, với  sự tự do lựa chọn vào lại Đảng hoặc bỏ đảng.
3. "04 tháng Sáu" Pháp Luân Công, và tất cả các nhóm người bị đàn áp sai  lầm trong quá trình cống hiến bản thân để thực hiện dân chủ cho Trung Quốc sẽ  được phục hồi và được bồi thường.
4. Quân đội sẽ được quốc hữu hoá.
Tuyên cáo từ nguồn tin không có thể được xác minh, nhưng được cho là một  vấn đề thảo luận giữa các lãnh đạo cấp cao. Nguồn tin cũng cho biết rằng một  Đảng Dân Chủ đã được thành lập tại Học viện Khoa học Bắc Kinh, và hơn 30 học giả  tại Học viện đã tham gia vào phong trào, tạo thành một "Đảng Dân chủ Tự Do của  các Khoa học gia Trung Quốc."
Bốn điểm của sự đồng thuận nhất trí dự định phải được công bố vào ngày hoăc  gần ngày Đại hội Đảng lần 18, theo nguồn tin. Đại hội sẽ được tổ chức vào mùa  thu này, tháng 10 hoặc tháng11, mặc dù đã có tin đồn rằng nó sẽ được hoãn lại  trong bối cảnh bất ổn chính trị hiện nay gắn liền với sự sụp đổ của Bạc Hy  Lai.
Shi Cangshan, một nhà phân tích độc lập Trung Quốc tại Washington đã phản  ứng trước tin tức: "hiệu ứng domino của sự cố Wang Lijun vẫn còn xảy ra, và  những hoạt động sau bối cảnh hậu trường của Đảng đang được phơi bày".
Shi nói rằng lý do các nhà lãnh đạo Đảng muốn công bố bốn điểm của sự đồng  thuận như trên là để có những sáng kiến trước sự suy sụp không thể tránh khỏi  của nó. "Nhóm đã tham gia vào cuộc đàn áp khổng lồ người dân Trung Quốc, bao gồm  cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đang được phơi bày , và điều này liên quan sâu  sắc với sự sụp đổ của ĐCSTQ. Tốt hơn cả là họ nên chủ động, điều đó sẽ đem lại  lợi ích cho bản thân mình và thế giới
Chú thích:

-Nguồn:According to a high-level source in Beijing, key leaders in the Chinese  Communist Party’s (CCP) Politburo have reached four points of consensus that  will be announced on or around the 18th Party Congress. The tenor of the  decision is that China will take the path of democracy. The news has been  circulated hurriedly in Beijing.
According to the source, the four points of consensus are:
1. People from all walks of life, political parties, and social  organizations should send representatives to form a preparatory committee for a  new constitution. They will draft a new constitution that protects the rights of  citizens to freely form associations and political parties.
2. It will be announced that the Chinese Communist Party has finished its  historical mission as the ruling party. Party membership will need to be  re-registered, with the free choice to re-enter the Party or leave it.
3. “June 4,” Falun Gong, and all groups who have been wrongly persecuted in  the process of devoting themselves to China’s realization of democracy will be  redressed and receive compensation.
4. The military will be nationalized.
Related Articles
Wen Jiabao Commemorates Victims of Totalitarianism at Auschwitz
EXCLUSIVE: China’s Top Leaders Split Over Handling of Security Czar
Advertisement

  
The claim from the source cannot be verified, but it is said to be a matter  of discussion among high-level leaders. The source also said that a democratic  party has already been formed in the Beijing Academy of Sciences, and that over  30 scholars in the Academy have gotten involved in the movement, forming a  “Chinese Scientists’ Liberal Democratic Party.”
The four points of consensus are supposed to be announced on or around the  18th Party Congress, according to the source. The congress is supposed to be  held this fall, in October or November, though there have been rumors that it  will be postponed amidst the current political uncertainty associated with Bo  Xilai’s downfall.
Shi Cangshan, an independent China analyst in Washington responded to the  news: “The domino effect set off by the Wang Lijun incident is still going on,  and the Party’s behind-the-scenes operations are being exposed.”
Shi said that the reason Party leaders would want to announce four  consensuses such as the above is to take the initiative on its inevitable  decline. “The group that has engaged in these massive persecutions of the  Chinese people, including the persecution of Falun Gong, is being exposed, and  this is deeply implicated with the demise of the CCP. Better that they take the  initiative, which will benefit themselves and the world.”
Read original Chinese article.【独家】北京疯传高层已达四点共识 平反修宪多党制

据北京消息人士透露,传中共中央政治局核心领导人已经达成四点共识,将在18大宣布重大决定,中国从此走向人民民主的道路,主要内容包括:组成各界人士参与制定新宪法、宣布中共历史使命已经完成、平反六‧四和法轮功、实现军队国家化。(Getty  Images)
【正体版】 【打印机版】 【字号】大  中  小
【大纪元2012年05月01日讯】(大纪元记者李鹤明报导)据北京消息人士透露,传中共中央政治局核心领导人已经达成四点共识,将在18大宣布重大决定,中国从此走向人民民主的道路,主要内容包括:组成各界人士参与制定新宪法、宣布中共历史使命已经完成、平反“六‧四”和法轮功、实现军队国家化。

此消息尚未证实,但在中共高层一定的范围内流传。 大纪元会继续跟踪,请留意后续报导。
传18大将宣布重大决定 中共高层达成四点共识
1、由各界人士、政党、社团代表组成新宪法筹备委员会,制定保护公民结社组党自由的新宪法。
2、宣布作为执政党的中共的历史使命已经完成,进行党员重新登记,自由退进。
3、为“六‧四”、法轮功和致力中国实现民主制度的其它一切团体和冤死者、受难者平反和给予国家补偿。
4、实现军队国家化。
北京中国科学工作者自组成立中国科学家自由民主党
据悉,现在北京中国科学院动物研究所的科学工作者已经开始自组中国科学家自由民主党,中国科学院已有31名学者自组了推进中国民主制度实现和参与的小政党——中国科学家自由民主党。
血债派继任人薄熙来已出局 中共高层面临重大选择关头
目前随着王立军、薄熙来事件的曝光,中共政法委层层黑幕也被揭开。中共政治局常委、政法委书记周永康十八大肯定要下台,血债派扶植的继任人薄熙来已经出局,江泽民、“6·10”和政法委在镇压法轮功十三年中发生了的活体摘除法轮功学员器官杀人网、制造震惊世纪伪案——2001年《天安门自焚》并因此案涉及连环灭口暗杀罪恶等都将曝光于天下。这些残酷的迫害事实,足以让中共垮台,令世界震惊。
周永康的下台绝非是一个中共高官因年龄到期而退休这么简单的问题。随着失去权力的血债派大佬们下台,一直用暴力掩盖的重大真相会被揭开,真相一旦公布,中共垮台是必将发生的现实。
事实上,这些罪恶证据,美国政府早已掌握。中共造下的惊天罪恶一旦曝光,美国政府也将会面对更大的舆论和民意压力。据华府消息人士透露,去年,美国政府在入境表格中专门设立不允许参与器官黑市交易的人入境,美国此举是为活摘器官罪恶全面曝光做的一些准备,届时好跟社会有所交代。
周永康失去权力继承人 真相会曝光 中共垮台成必然
华府中国问题专家石藏山表示:“王立军事件引发的骨牌效应不断发酵,中共黑幕也在不断揭开,血债派失去权力的继承人,真相必然曝光,真相曝光也必然涉及中共垮台的问题,早结束中共,早主动,也早造福中国和造福世界。”
中共高层正面临着历史的重大抉择。此刻的中国时时都会发生巨变
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui