Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
18 Feb.2012

Bút Kí TRẦN HUY THUẬN Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Ký - Tạp bút   
  Lớn | Vừa | Nhỏ
 CÒN MỘT CHỮ “ĐỒNG” NỮA 
 Trần Huy Thuận 

Kèo: - Cột ơi, một vị lãnh đạo gần đây có nói tới chữ “ĐỒNG”, cậu biết chứ?
Cột: - Biết! “Đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng”, đúng không?
Kèo: - Nguyên văn toàn câu nói của vị lãnh đạo ấy là: “nhiệm vụ năm 2012 và những năm tiếp theo ngày càng nặng nề, phức tạp; toàn Ðảng, toàn dân đồng tâm, đồng ý, đồng chí, đồng lòng... thì nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi việc[1].
Cột: - Một câu nói rất hay, rất có ý nghĩa, nhất là trong tình hình hiện nay, đúng không?
Kèo: - Không “hay”, không “có ý nghĩa” thì lãnh tụ đã chả nói, mà lại nói tới hai lần nữa cơ nhé. Sáng 8-2, tại Trụ sở T.Ư Ðảng tại Hà Nội và Sáng 13-2, tại TP Hồ Chí Minh.
Cột: - Thế thì có thể khẳng định, tình hình lúc này, chữ ĐỒNG là quan trọng bậc nhất rồi.
Kèo: - Lúc nào thì chữ đó cũng quan trọng bậc nhất, bởi có đồng tâm, đồng ý, đồng chí, đồng lòng..., mới có ĐOÀN KẾT. Có đoàn kết (thật lòng) mọi việc mới thành công. Từ hơn nửa thế kỷ nay, Bác đã dạy dân ta “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” rồi là gì.
Cột: - Nghe cậu nói, giờ mình mới thực sự sáng mắt ra đấy!
Kèo: - Nhưng còn một chữ “đồng” nữa…
Cột: - Là chữ đồng gì?
Kèo: - “đồng tình”! Ca dao xưa có câu: “Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi”, cậu nhớ chứ?
Cột: - Đồng kiểu ấy thì không thể tán thành được, không thể đồng tâm, đồng ý, đồng chí, đồng lòng được.
Kèo: - Vẫn còn một chữ đồng nữa!
Cột: - ?!.
Kèo: - Chữ “đồng” này chỉ Việt Nam ta mới có: ĐỒNG BÀO!
Cột: - Đồng bào thì tớ biết từ lâu rồi. Có nghĩa là “cùng trong một cái bọc” do Mẹ Âu Cơ đẻ ra chứ gì? Đã là đồng bào thì phải biết thương êu đùm bọc nhau…
Kèo: - Nhưng thời thế thay đổi rồi. Đồng bào không bằng ĐỒNG NHÓM. “Nhóm” nói ở đây là NHÓM LỢI ÍCH mà ông Tổng bí thư cũng đã nhắc tới trong Hội nghị Trung ương gần đây đấy, biết chửa?
Cột: - Đồng… NHÓM LỢI ÍCH?!. Thế lợi ích dân tộc, lợi ích Quốc gia thì sao?..
Kèo: - Cái đó bàn sau, hãy nói về chữ đồng đã. Chưa hết chuyện đâu, còn có một chữ ĐỒNG nữa cơ. Đó là… ĐỒNG TIỀN! Cái “đồng” này nhiều khi quyết định cả các thứ “đồng” khác nữa cơ đấy! Vai trò “quyết định” của đồng tiền đã được nhìn thấy từ lâu và phương Tây họ đã đúc kết thành câu: “Cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”.
Cột: - Cậu nói thế, tớ lại thấy tối sẩm cả mặt mũi lại rồi!
Kèo: - Vậy tốt nhất là hãy thực hiện cho thật tốt lời lãnh tụ: đồng tâm, đồng ý, đồng chí, đồng lòng...đấu tranh loại dần cái “đặc quyền đặc lợi” của ĐỒNG TIỀN khỏi đời sống xã hội đi; để “quốc nạn” tham nhũng, nạn mua bán chức tước, nạn cậy quyền cậy thế áp bức dân đen… không còn đường hoành hành nữa…
Cột: - Ừ nhỉ!.. Cậu lại làm cho mắt tớ sáng ra rồi! Hoan hô Kèo!..  

  
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui