Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
5 Feb.2012

THƠ ĐOÀN THUẬN Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ


GHẾ

NGƯỜI


1.
Một chiếc ghế con
khi vuông khi tròn
người ngồi chân đất
thương nước thương non.
.
2.
Ghế nơi cửa quan
sơn son thếp vàng
ngồi trong bóng mát
bao người mơ màng.
.
Ghế dựa ghế xoay,
cơ hội vào tay
mua bằng chạy chức
phản bạn lừa thầy.
.
Quyền thế một ngày
mặt trở lưng quay
nịnh trên đạp dưới
bóng lưỡng mặt mày...
.
3.
Một chiếc ghế cây
một chiếc ghế mây
đời qua chưa hết
mối mọt bám đầy.
.
Ghế nào cũng hư
ngồi mãi được ư
thân nào cũng mục
cát bụi mịt mù
.
Giữa cõi mất còn
người có tâm hồn
lấy dân làm trọng
đất nước trường tồn
.
ĐOÀN THUẬN

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui