Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
26 Jan.2012
Cương lĩnh tái tranh cử của ông Obama nhân bài Diễn văn về Tình hình Liên Bang      
Tổng thống Obama đọc  bài diễn văn trước Quốc hội Mỹ  ngày 24/01/2012 (REUTERS)
Tổng thống Obama đọc  bài diễn văn trước Quốc hội Mỹ  ngày 24/01/2012 (REUTERS)

Trọng Nghĩa

Ngày 24/01/2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trình bày trước Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ bài Diễn văn về Tình hình Liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông. Việc ông sẽ ra tái tranh cử chức tổng thống vào tháng 11 tới đây đã biến diễn văn này thành một loại cương lĩnh tranh cử, trong đó Tổng thống Mỹ nêu bật những kế hoạch ông dự trù thực hiện.

        Nhà báo Phạm Trần, Washington DC        
          25/01/2012

Từ Washington, nhà báo Phạm Trần điểm qua những yếu tố nổi bật nhất trong bài diễn văn của Tổng thống Mỹ, và ghi nhận phản ứng tán đồng đầu tiên của dư luận.

        tags: Bầu cử - Hoa Kỳ - Phỏng vấn - Quốc tế
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui