Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
24 Feb.2017

DANH SÁCH 15 NHÀ VĂN BỊ GẠT

KHỎI GIẢI THƯỞNG NHÀ

NƯỚC 2016

Trao giải thưởng HCM. Ảnh minh họa.

GIẢI THƯỞNG VỀ VHNT NĂM 2016    
Thứ năm  ngày 23 tháng 2 năm 2017 9:41 AM

TNc: Giải thưởng đã công bố. Thiếu vắng nhiều văn nhân lẫy lừng trong khi đó một số văn nhân làng nhàng thì ăn giải. Trong số đáng tiếc có nhà văn  Hoàng Quốc Hải, Xuân Quỳnh, Thu Bồn, Bảo Ninh, Hồ Anh Thái...Giải thế  này thì không thể tâm phục khẩu phục. Tôi nêu ý kiến nên dừng Giải là  chuẩn...Chưa bao giờ thấy thủ tục xét Giải lại trục trặc như lần này. Đã công bố  trao giải vào 30-9-2016 mà đến tháng 3 năm 2017 mới dự kiến trao. Quả là có chuyện không ổn...

DANH SÁCH CÁC NHÀ VĂN ĐƯỢC GTHCM và GTNN VỀ VHNT

Giải Hồ Chí Minh

1- Xuân Thiều
2- Hữu Mai

Giải Nhà nước

1- Đào Thắng
2- Đức Ban
3- Nguyễn Cao Sơn
4- Tùng Điển
5- Võ Khắc Nghiêm
6- Kiều Vượng
7- Dương Hướng
8- Trần Quang Quý
9- Trúc Thông
10- Phạm Hoa
11- Lê Thị Mây
13- Nguyễn Quang Thiều
14- Xuân Khánh
15- Lò Ngân Sủn (Truy tặng)

DANH SÁCH ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ LÊN HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC


1- Trúc Thông
2- Hoàng Quốc Hải
3- Đào Thắng
4- Lò Ngân Sủn
5- Đức Ban
6- Võ Khắc Nghiêm
7- Cao Duy Sơn
8- Tùng Điển
9- Nguyễn Xuân Khánh
10- Nguyễn Xuân Thâm (
11- Trần Quang Quý
12- Hồ Anh Thái
13- Hoàng Trần Cương
14- Dương Hướng
15- Phạm Hoa
16- Bảo Ninh
17- Lâm Xuân Vi
18- Lê Thị Mây
19- Tạ Hữu Yên
20- Quang Huy
21- Ông Văn Tùng
22- Lê Minh
23- Xuân Thiêm
24- Nguyễn Phan Hách
25- Nguyễn Quang Thiều
26- Hồng Diệu
27- Nguyễn Đình Lạp
28- Trần Lê Văn
29- Kiều Vượng

29 loại 7 còn 22 lên cấp Nhà nước. Loại thêm 7 chỉ còn 15
Ảnh: cóp từ FB Trần Hữu Việt .

Ghi chú; Màu xanh là bị gạt lần 1, màu đỏ là gạt lần 2.
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui