Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
11 Oct.2016

HÀ không còn TĨNH -  Thơ

Trần Mạnh Hảo


HÀ KHÔNG CÒN TĨNH...

Trần Mạnh Hảo

HÀ không còn TĨNH nữa rồi
Sông Lam cụ Nguyễn Du ngồi kêu thương
Cảm thương Nước Việt đoạn trường
Sông Lam đứt ruột, ngư trường tiêu tan

Kỳ Anh rừng ngập mặn tàn
Formosa phóng độc tràn biển khơi
Giặc gần bán đất kiếm lời
Giặc xa cướp đảo cướp trời quê hương

À ơi Nước Việt tang thương
HÀ không còn TĨNH, NGHỆ dường bất AN
Xót thương dân tộc cơ hàn
Diệt vong nghĩ nước điêu tàn mà thương…

Sài Gòn 2016
T.M.H.

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui