Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
7 Aug.2016

HỘI NHÀ VĂN Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

HỘI NHÀ VĂN

Thái Bá Tân

Hội nhà văn là hội
Mà theo đó, hội viên
Phải trở thành chiến sĩ...

Trên mặt trận tuyên truyền.

Tuyên truyền cho cách mạng
Và cho đảng anh hùng.
Ngòi bút là vũ khí
Sắc bén và kiên trung.

Nhà văn là như thế.
Nên mới nhiều văn nô.
Cũng không ít đĩ bút.
Khỏi phải bàn. Hoan hô!

PS
“Bà Đầm Xòe” có nói
Trong một bài gần đây:
Sách giáo khoa tuyên giáo
Quy định rõ thế này -

Điều có hại cho đảng,
Dẫu sự thật hiển nhiên,
Cũng không được phép nói.
Nói là kỷ luật liền.

Ngược lại, nếu có lợi,
Thì giả dối đến đâu
Đảng cũng cho phép nói.
Nói nhiều và nói lâu.

Xon nói thêm: Cộng sản,
Cả cộng sản Việt Nam,
Vì mục đích của họ,
Không gì là không làm.

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui