Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
9 Jul.2016

CHẤT THẢI RA SÔNG HẬU Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Tin tức nóng   
  Lớn | Vừa | Nhỏ
CHẤT THẢI RA SÔNG HẬU

1.
Sông Hậu, dòng trôi cuối Mekong.
Nguồn nước dưỡng nuôi dân Cửu Long.
Từ thuở khai hoang vùng lúa nước
Cây trái, cá tôm, kho thóc Viễn Đông.

2.
Sông Hậu nay đục dung dịch đen.
Từ nhà máy giấy Lee & Man
Lúa mạ úa tàn, cá tôm ngoắc ngoải.
Người thiếu nước sạch, ruộng vườn bỏ hoang.

Lee & Man hủy họai môi sinh.
Lương thực nhiễm độc, đất ngập lầy sình
Rừng đước tan hoang làm nguyên liệu giấy.
Đe doạ cuộc đời hàng triệu sinh linh.

Hậu Giang, 2016
ĐOÀN THUẬN
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui