Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
6 Nov.2011

Luật nhà văn và lợi ích nhóm

-5.11.1011
 "Mỗi đại biểu Quốc Hội đều có quyền đề xuất dự thảo luật, dẫu là đề xuất bị cho  là "tào lao" như “luật nhà văn”, là một dấu hiệu đáng hoan nghênh" - Chuyên gia Nguyễn  Quang A.


“Luật nhà văn”, “luật nhà thơ” được đưa ra trên diễn đàn Quốc hội, rồi xuất hiện trên các báo chính thống. Báo nêu ý kiến của chính người đề  xuất: đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Minh Hồng (bác sỹ, thành viên Hội  nhà văn Việt Nam, người tự ứng cử ba lần và trúng cử cả khóa trước lẫn khóa này!)

Báo cũng nêu ý kiến của nhiều nhà văn nhà thơ nổi tiếng mà  tôi quý mến. Tất cả họ đều cho đề xuất của nhà văn Nguyễn Minh Hồng (ông cũng là  nhà văn) là hơi “tào lao”. Nhưng, ngoài ra, có lẽ rất nên bàn vài chuyện khác  liên quan.

Đầu tiên là vài điều hay.

Mỗi đại biểu Quốc Hội đều có quyền đề xuất dự thảo luật, dẫu là đề xuất bị cho  là "tào lao" như “luật nhà văn”, là một dấu hiệu đáng hoan nghênh. Người đề xuất  luật bị dư luận phản ứng, đấy cũng là dấu hiệu tốt, tăng “trách nhiệm giải trình”  của đại biểu quốc hội. Người dân biết người “do mình bầu” hoạt động ra sao, có  xứng đáng hay không; đấy cũng là điểm hay cho lần bỏ phiếu tiếp theo nếu họ vẫn  dám nhận đề cử hay “tự ứng cử”. Điểm hay này thuộc về báo chí.

Luật nhà văn? Ảnh minh họa
Luật nhà văn? Ảnh minh họaVài điểm dở đáng suy ngẫm...

Chất lượng của bộ máy “dân cử” và công chức. Bộ máy này có vai trò hết sức to  lớn đối với sự phát triển của đất nước, song có quá nhiều người ở bộ máy này  nhưng hoàn toàn không xứng đáng.

Ông đại biểu cho rằng “tất cả các lĩnh vực quan trọng trong  đời sống xã hội đều được luật hóa trong khi văn học là lĩnh vực quan trọng như  vậy trong tiến trình phát triển xã hội mà lại không có luật là không phù hợp”.  Đó là một  lý luận không phù hợp, chưa hiểu đúng vai trò của luật pháp.
Lợi ích nhóm, sự lobby hay vận động hành lang không có khung khổ minh bạch và  ngày càng lộ rõ. Có bao nhiêu vấn đề cấp bách của đất nước, nhưng do là hội viên  Hội nhà văn Việt Nam, là đại biểu quốc hội, nên “nếu phải lựa chọn giữa luật  Biểu tình và luật Nhà văn” thì ông “vẫn chọn luật Nhà văn”.

Có cả lợi ích nhóm của các nhà văn nhà thơ nữa, chứ đâu chỉ có các thế lực  chính trị, xã hội; đâu chỉ có các đại gia kinh tế!

Với tư cách một tổ chức xã hội dân sự, Hội nhà văn cần có tiếng nói của mình,  nhưng ông nghị sĩ “nhà văn” này có đại diện cho Hội? Có lẽ Hội nhà văn cũng nên  xem xét lại tổ chức, hoạt động và cách thức biểu thị chính kiến của mình với tư  cách một hội.

Ông nghị sĩ bảo “ý kiến của chúng tôi với tư cách là thành  viên của Hội Nhà văn thì chúng tôi rất muốn đưa luật này lên”.

Chúng tôi là ai? Hội nhà văn hay vài người trong hội? Nếu tất  cả các thành viên của Hội nhà văn đều có một phiếu trong quyết định kết nạp hoặc  khai trừ một thành viên, hay trong nêu chứng kiến (để lobby của mình), chắc  sẽ tốt hơn.

Nguyễn Quang A

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui