Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
26 May.2016

cuốn dẹp thảm đỏ sau khi

Obama đi ...

viet-studies


Báo New York Times hôm nay (25-5)     chọn đăng bức ảnh
    cuốn dẹp thảm đỏ sau khi Obama đi.  Thâm ( thúy)!
(Lời bình     thêm của THD: 4 tên đàn ông đứng nhìn 2 cô gái khom lưng nặng nhọc (cuốn thảm)! Ôi, thương thay người phụ nữ Việt Nam! )

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui