Quý vị nào muốn biết thêm thông tin về nghề nuôi gà gia công xin liên lạc với Mục sư Lê Vinh Kiệt tại địa chỉ email: mslekiet@yahoo.com. Số điện thoại: 229-296-2959.