Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
24 Mar.2016

VIẾNG SỬ GIA TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ
VIẾNG SỬ GIA TẠ CHÍ

ĐẠI TRƯỜNG
"Lịch sử là một sự dối trá mà không ai phủ nhận"
           - Naponéon đệ nhất
               ------------
Sử gia thật như ông
Người Bình Định chẳng thẹn
-Thời Tây Sơn bão bùng
bi hùng cuộc nội chiến.
               *
Như ông xưa nay hiếm
Sự thực tạc nên văn
đủ nhân vật, sự kiện
với bao điều oái oăm...
               *
Sử gia không thiên thẹo
không vì chức, vì tiền
cũng không vì danh hão
thực như Tư Mã Thiên...
               *
Người đời chắc không quên
một con dân Đất Việt
là Tạ chí Đại Trường
một Sử gia thứ thiệt...
Vĩnh biệt ! ! !

     Hà Nội , chiều 24-3-201
Nguyễn Khôi (Nhà văn Hà Nội)-
-kính viếng...
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui