Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
22 Mar.2016

Gửi hai bấc Bàng - Khôi Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Tin tức nóng   
  Lớn | Vừa | Nhỏ
  

Gửi 2 bác Bàng - Khôi

  


Châu Thạch


  

Giận bác Nguyễn Khôi với Nguyễn Bàng

  

Mở miệng ra là khóc với than

  

Khóc rằng khói độc dân Hà Nội

  

Than cả văn minh đến xóm làng.

  

 

  

Thời buổi nước nhà mọi cái sang

  

Nhà cao, phố rộng, xe chật đàng

  

Báo, đài ca tụng nghe phơi phới

  

Bác muốn ủ tờ sao trách oan?

  

 

  

Đường phố ngày nay xe các quan

  

Thương gia, tỷ phú chạy nghênh ngang

  

“Dân giàu nước mạnh” câu xưa nói

  

Nhìn Thủ Đô thấy rất rõ ràng.

  

 

  

Vậy thì khói độc, chớ câu mâu

  

Chết ít trăm người, chết hết đâu?

  

Hy sinh vì nước ung thư chết

  

Chết thế vinh quang chớ khóc sầu

  

 

  

 Mắt tục ngày nay chẳng ngắm lâu

  

Chân dài bịt kín đít lên đầu

  

Nửa mông, nửa ngực không lồ lồ

  

Chẳng thấy, không thèm,  dục khỏi đau.

  

 

  

Thôi nhé xin chào bác Bàng, Khôi

  

Nói nhiều sợ sinh chuyện lôi thôi

  

Trong rừng, trên vách tai còn có

  

Huống đã lên trang khó chối rồi ./.

  

                                       CT

  
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui