Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
26 Feb.2016

KHAI ẤN PHÚ - Cao Bồi Già Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Ký - Tạp bút   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

KHAI ẤN PHÚ - Cao Bồi Già

Tác giả: Cao Bồi Già

tễu blog 26.2.16

Cờ quạt rập rờn;
Trống chiêng văng vẳng.

Ồn ào bát nháo cùng nơi;
Xôm tụ lê thê cả tháng.

Ngó hội ấy hút người;
Trông đền kia khai ấn.

Vạn du khách ngóng chờ tự sương thẫm, nắng chửa hồng soi;
Ngàn quan dân chầu chực từ đất mờ, trời chưa sáng bảnh .

Tốn tiền tốn bạc, chẳng tiếc chẳng than;
Cực xác cực thân, không nề không quản.

Bởi dạ những ham cầu thăng chức thăng quan;
Lại lòng mưu dục tốc siêu giàu siêu phát.

Người người hăm hở cướp đoạt phúc Thần;
Kẻ kẻ lăm le tranh giành lộc Thánh.

Thùng “công đức” lễ lộc phình căng;
Túi “nhà đền” hào xu nặng khẳm.

Ngó lại Hoàng Thành Thăng Long ta đây :

Sao mà yên chịu hẩm hiu ;
Chẳng lẽ cam đành ế ẩm.

Đào đào cùi cũi hố bé hầm to, rặt chỉ bình vêu ấm sứt, không thứ chào mời;
Khảo khảo chăm chăm tầng này lớp nọ, toàn là nền cổ giếng xưa, chả chi rao bán.

Thì đây “Sắc Mệnh Chi Bảo”:

Là ấn quân cơ tận thuở Trần triều;
Là đồ cổ lạc còn nguyên mộc bản .

Hàng mấy thế kỷ, linh đế hiển vì;
Hơn bảy trăm năm, uy thiêng tụ ẩn.

Nhờ dăm ông tiến sĩ mồm oang oang hô phép tâng miếng gỗ ấy nên thiêng;
Cậy mấy vị giáo sư lời loảng xoản phù hơi tụng cái khuôn này hóa Thánh.

Vẽ rắn thêm chân ;
Cho lươn mọc cánh.

Tùng tùng, cắc cắc:

Nào dong cờ, gõ trống tỏm tỏm bán … thần;
Cùng mở hội, bắc loa oa oa khai … ấn.

Kế ấy hẳn quần chúng tin ngây ;
Phen này chắc quân ta vơ khẳm.

Ô hô :

Điều quấy sao thoát khỏi tròng dân;
Vải thưa sao che được mắt Thánh.

Lẽ thường một thế kỷ ấy cốt xương cũng mục, đây đồng thau tróc chốc rỉ hoen;
Rõ lạ bảy trăm năm mà ấn gỗ còn nguyên, kìa chữ nghĩa rành rành sắc ngấn.

Quân vương nào vụng dùng dấu ấn ngược hình;
Hoàng đế đâu ngu khắc triện khuôn xuôi bản.

Xác thực đồ kim cổ, chuyện chửa định minh;
Tính bày việc phát ban, Lời đà hô hoán.

Rõ thật tâm linh lạc lối, vẽ vời thói dị đoan;
Đúng là đạo đức suy đồi, cổ súy trò mê nhảm

Người người mẫn trí cười chê;
Kẻ kẻ minh tâm phê phán.

Lễ chưa mở, mà chương trình đã phải thoái lui;
Hội mới toan, mà kế hoạch nghe chừng phá sản.

Các vị mạnh lời cổ vũ liệu khẩu có …khâu;
Mấy ông hùng ngôn tụng ca, hẳn môi chịu … dán.

Ngó thế sự tâm trí xót đau;
Ngẫm chuyện đời dạ lòng ngao ngán.

CAO BỒI GIÀ

24-02-2016
(16 tháng giêng Bính Thân)
____________

Tham khảo:
http://xuandienhannom.blogspot.com/2016/02/cuop-cau-quan-bau-viu-vao-mot-niem-tin.html
http://xuandienhannom.blogspot.com/2016/02/phat-o-hoang-thanh-thang-long-la-co-xuy.html
http://xuandienhannom.blogspot.com/2016/02/tin-nong-se-co-hoi-thao-khan-cap-ve.html

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui