Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
5 Feb.2016

TRƯỚC SAU RỒI CŨNG CÓ NGÀY

- Thơ Chu Hảo

Tễu bog , 05 tháng 2 năm 2016

Khỉ. Tranh Bùi Xuân Phái (1980). Nguồn: Diendan.org

TRƯỚC SAU RỒI CŨNG CÓ NGÀY
Thơ Tết Bính thân 2016

Chu Hảo

Dê đã được tế Thần
Khỉ vũng vẫy năm Thân
“Lửa cháy dưới chân núi”(*)
Vận hội hay gian truân

*
Khôn ngoan chớp cơ hội
Mệnh thiêng hãy chỉ lối
Khéo léo vượt chông gai
Mệnh tài thì gỡ rối

*
Trước sau rồi cũng có ngày
“Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời”(lẩy Kiều)

________
.
(*) Năm Bính Thân mệnh Hỏa: Sơn hạ hỏa.
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui