Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
2 Jan.2016
  

NGUYỄN TẤN DŨNG ĐANG


NGUY KHỐN ?!

  

Nguyễn Thùy Trang

  


Tình thế hiện nay rất nguy hiểm cho Nguyễn Tấn Dũng và gia tộc. Hiện phe cánh thân Tầu do Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Huy Rứa... đã nắm chắc phần thắng trong tay nhằm ’’đuổi cổ’’ NTD về vườn. Ông’’bật bãi’’ là tai họa ập xưống đầu ngay !
Các chức vụ 4 trụ Triều Đình sẽ do Tập Cận Bình sắp đặt bất chấp tuổi tác. Chức vụ Tổng Bí Thư sẽ do Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nắm thêm 2 năm đầu và Nguyễn Sinh Hùng kế tiếp 2 năm sau.
Chức vụ Thủ Tướng và Chủ Tịch nước sẽ do Trương Tấn Sang và Nguyễn Xuân Phúc chia nhau, Đinh Thế Huynh tiếp tục làm TBTH TƯ hoặc thay Tô Huy Rứa làm Trưởng Ban tổ chức TƯ.
Tài liệu Tối mật báo cáo về nhân thân gia đình của Nguyễn Tấn Dũng cho Bộ Chính Trị, được tay chân TTS gửi cho trang 3 Sàm và Thùy Trang là do Trương Tấn Sang tiết lộ, gửi ra để đưa lên mạng tấn công Nguyễn Tấn Dũng, qua đây dội ngược về trong nước.
Tình thế rất cấp bách cho Nguyễn Tấn Dũng tính bằng giờ. Nếu ông là người nhậy bén, thức thời thì phải biết hành động, làm gì trong lúc này. Trước hết cần phải có kế hoạch bảo vệ gia đình, con cái (…), tốt nhất phải làm đảo chính nếu còn thế lực trong tay.
KHÔN 10 năm có thể DẠI một giờ nếu’’bó giáo lai hàng’’. Lao tù CSVN đang chờ Nguyễn Tấn Dũng, như Chu Vĩnh Khang bên TQ. Cố lật ngược tình thế trước khi quá muộn.
Nếu ông Dũng lật đổ được chế độ Cộng Sản thì Nhân Dân Việt Nam sẽ bỏ qua hết những tội lỗi của ông đã làm trong 10 năm qua và sẽ TẶNG thêm cho ông nhiều hơn những gì ông đã, đang có. Đó là MỘT SỰ TRI ÂN của gần 90 Triệu người Việt. Nhân Dân VN sẽ tràn xuống đường để hỗ trợ hành động của NTD. Bọn xâm lựợc trung quốc và bọn tay sai bán nước sẽ bị Nhân Dân Việt Nam tiêu diệt như trong lịch sử giữ nước của quá khứ đã chứng minh !

  

Khi Nguyễn Phú Trọng công khai tuyên bố PHÂN BIỆT VÙNG MIỀN, cho rằng chức vụ TBT chỉ có Người Miền BẮC được nắm quyền – điều đó đã không còn gì để mất đối với NTD!
Đất nước Việt Nam thoát khỏi CSVN, thoát chế độ bành trướng Đại Hán, sẽ nhanh chóng đi đến dân chủ, tự do,nhân quyền và giàu mạnh, tên của NTD sẽ được ghi vào Lịch Sử của Tổ Quốc Việt Nam đời đời... Trở Về Với chính nghĩa, với Nhân Dân là con đường thoát hiểm duy nhất cho Nguyễn Tấn Dũng, gia tộc ông và đất nước Việt Nam. Bới vậy ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng là nghĩa vụ thiêng liêng của mọi người đối với tương lai của cả dân tộc Đại Việt!

  

FB Trại Vịt - 1.1.2016

  

NTT

  
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui