Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
25 Dec.2015
45 tấm bản đồ Lịch sử Việt Nam
qua các triều đại từ thế kỷ 10
đến thế kỷ 19

LỘC NGUYÊN (Sưu tầm)

Nhìn bản đồ thấy công lao của các bậc tiền nhân người VN chúng ta thật vĩ đại trong sự Nghiệp phát triển đất đai về phương Nam.
Nhưng tại sao giờ nầy mới thấy các bản đồ khó kiểm chứng nầy.
Với một ý kiến cá nhân thật dè dặc tôi tự hỏi không biết đây là chiêu của chệt đưa ra nhằm mục đích xúi dục người Chiêm Thành và người Cambodge ( Miên) nổi lên để đòi lại đất đai của họ ?!?
VHP
Phát triển về Phương Nam là công của Công Nương Ngọc Vạn, người được gả cho Vua Cambuchia, sau làm Thái Hậu của nước Cambuchia và dể dàng cho dân Việt dể dàng định cư Phương Nam, do đó là đất Việt mở mang về Phương Nam.

2015-12-24 20:23 GMT-08:00 'NHINH VU' via Ky Thuat Cao Thang va Thân Huu <ky-thuat-cao-thang-va-than-huu@googlegroups.com>:
Theo dõi để biết lãnh thổ VN mở rộng qua lịch sử.

45 tấm bản đồ Lịch sử Việt Nam qua các triều đại từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 19

Lãnh thổ Việt Nam qua từng thời kỳ là sự biến đổi không gian sinh tồn của người Việt, thể hiện bởi các triều đại chính thống được công nhận. Nó mang tính chất phức tạp, lúc bị mất lãnh thổ về các nhà nước khác, lúc xâm chiếm chinh phục được lãnh thổ mới. Bộ sưu tập hình ảnh bản đồ Việt Nam từ những năm thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 19 dưới đây hy vọng giúp các bạn hiểu thêm về lịch sử phát triển của đất nước ta.

Bản đồ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ năm 905 - 183545 tấm bản đồ cổ từ thế kỉ 10 đếnthế kỉ 19.
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui