Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
10 Dec.2015

Đại hội Đảng CSVN diễn ra 'tháng

1/2016'

  • BBC - 8 tháng 12 2015    
Image copyright                  Getty                            

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết dự kiến Đại hội toàn quốc 12 của Đảng Cộng sản sẽ  đsại hội vào tháng 1 năm 2016

  

Ông Trọng nói tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng 8/12 ở Hà Nội, theo tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhắc lại dự kiến đại hội Đảng sẽ tổ chức trong tháng 1/2016.

      
  

Người đứng đầu Đảng Cộng sản nói công tác nhân sự còn “rất khó khăn” tuy vẫn đang được làm “bài bản, chặt chẽ”.

Ông Trọng được dẫn lời nói cán bộ phải trung thành tuyệt đối với nhân dân, đất nước, phải bảo vệ cho được chế độ.

Về việc chọn lựa lãnh đạo mới, ông Trọng nói khi chọn cán bộ là phải có đức, có tài, nhưng chữ đức phải là gốc.

“Người dân bức xúc nhất là sự suy thoái của một bộ phận trong Đảng, mà không cẩn thận thì sẽ gây phá hoại từ trong ra, chứ không phải từ bên ngoài đâu. Cốt yếu là từng cơ sở Đảng phải vững chắc, Đảng phải trong sạch.”

“Vậy nên băn khoăn của các cô, các bác rất đúng, mà Trung ương Đảng cũng rất lo việc đó.”

Ông Trọng cũng bình luận về tranh chấp Biển Đông:

“Chuyện Biển Đông, càng ngày càng thấy tính đúng đắn của hướng giải quyết, vẫn đảm bảo được môi trường ổn định, hoà bình để phát triển.”

“Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức Đại hội Đảng được không?”

“Ta xử lý mối quan hệ với Trung Quốc, Mỹ, Nhật… vừa qua như thế hợp lý, đảm bảo độc lập tự chủ, chơi với mọi nước nhưng không phụ thuộc vào ai.”

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui