Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
21 Nov.2015

NHỮNG CÂU NÓI BẤT HỦ CỦA

ĐBQH (Thầy chùa) THÍCH THANH

QUYẾT


Họ và tên thật: Lương Công Quyết. Pháp danh: Thích Thanh Quyết.
Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.
Đại biểu Quốc hội đoàn tỉnh Quảng Ninh.
Ông là Tiến sĩ, làm luận án tại Đài Loan (bỏ ngang) rồi Trung Quốc.
Tại hồ sơ khai để ứng cử ĐB Quốc hội, ông khai man có học hàm Giáo sư.
Những câu nói bất hủ của ông tại Quốc hội, được báo chí nhà nước ghi lại được:Tễu Blog sưu tầm.
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui