Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
13 Nov.2015

KHI TÔI VIẾT THÌ XIN AI ĐỪNG CẤM Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

KHI TÔI VIẾT THÌ XIN AI ĐỪNG

CẤM

Châu Thạch

Khi tôi viết thì xin ai đừng cấm

Nếu cấm tôi thì có tội với đời

Vì tôi viết nghĩa là tôi đã nói

Hiến pháp con người: ngôn luận tự do.

Khi tôi viết đừng đem tôi cùm kẹp

Vì nhà tù không nhốt được tư duy

Hãy bỏ tôi vào chân lý, công bằng

Nhốt tôi ở trong kinh thành vương đạo.

Mắt không thấy những điều thô bạo

Tâm sẽ vui nhìn thiên hạ an bình

Thì hồn tôi thấm đậm biết bao tình

Tôi sẽ viết lớn những lời ca tụng.

Nếu bịt miệng, tôi vẫn còn ú ớ

Bẻ viết tôi, mực sẽ chảy tràn lan

Chữ của tôi bị trói, sẽ gào vang

Và tiếng thét đến ngàn sau vẫn vọng ./.

                                          CT

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui