Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
5 Mar.2016

Đảng không độc quyền bầu cử Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Tin tức nóng   

Đảng không độc quyền bầu cử

BÙI THANH HIẾU

yqhvn blog - Thứ Sáu, ngày 04 tháng 3 năm 2016

Báo Quân Đội Nhân Dân số ra ngày 22 tháng 6 năm 2015 trên mục Chống Diễn Biến Hoà Bình có bài viết nhan đề.

Cần tỉnh táo trước những thủ đoạn phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIVBao giờ cũng vậy, khi đánh phá một phong trào dân chủ nào đó. Bước đầu tiên của chế độ là sử dụng những cây bút dư luận viên viết trên những trang mạng nặc danh, không chính thức để tấn công phong trào dân chủ. Cùng với các trang mạng nặc danh này là những bloger trá hình trong hàng ngũ dân chủ đưa ra những lời châm chích, bàn ngược xuôi khiến sự tập trung sức mạnh đấu tranh bị loãng đi do sự bất đồng khi tranh cãi.
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối