Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
13 Sep.2014

Những mặt tối của vụ lật xe

Sapa !!!!!!

Published on September 13, 2014                

DINHLATHANG-SAPA1

Chào các bạn, trước khi đọc những gì mình sắp viết, mình chỉ muốn nhờ các ban CHIA SẺ những lời gan ruột này của mình. Bởi vì có quá nhiều sự thật đang bị bẻ cong đi và nó khiến trái tim mình đau đớn hơn nhiều lần, có lẽ là không ít người sống sót khác trên chuyến xe Sapa – Hà Nội đó cũng phải chịu cảm giác như mình đang chịu đựng. Vì vậy, mình xin các bạn hãy chia sẻ, để xã hội này biết rõ được một phần câu chuyện mà người ta chưa cho các bạn biết hết, về những thứ mà họ cố tình không mang lên khỏi đáy con vực kia…

13 Sep.2014

Tiềm năng từ hiệp định TPP cho

Việt Nam

Hai Hoang Van, 13 tháng 9 năm 2014

Khi được kí kết, hiệp định TPP có thể sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế và chiến lược cho Việt Nam.
Ngay khi các cuộc đàm phán kín về việc  tham gia Hiệp định Xuyên Thái bình Dương (Trans-Pacific Partnership) bắt  đầu diễn tại Hà Nội từ ngày 1 đến ngày 10, TTP đã trở thành vấn đề gây  nhiều tranh cãi ở Việt Nam, mang đến nhiều luồng ý kiến. Nhưng có một  điều chắc chắn là mặc dù vấn đề Trung Quốc không được công khai bàn thảo nhưng đây vẫn là yếu tố không thể thiếu xung quanh việc bàn bạc về vấn  đề gia nhập TPP của Việt Nam. Đối với một số nhà phân tích, TPP hoặc là  một động lực chi phối, hoặc là một lực cản cho mối quan hệ đang trục  trặc giữa hai quốc gia hàng xóm.
Trong nước, tầng lớp trí thức và học giả đang tranh luận về sự cần thiết phải thay đổi mô hình tăng trưởng đặc  thù, chiến thuật tiếp cận một cách khẩn cấp và mạnh mẽ để tìm kiếm vị  trí cân bằng giữa các quốc gia trong khu vực.

Lý luận về hiệp định TPP
13 Sep.2014

Thư cụ Hồ gửi cho Stalin & Trung

Quốc v/v CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

Published on September 13, 2014               

Lá thư thứ nhất đề ngày 30/10/1952 báo cáo cho Stalin biết rằng ông (Hồ Chí Minh) đang soạn đề án CCRĐ. Ngoài việc xin viện trợ về thuốc men và vũ khí, ông xin được “chỉ thị” của Stalin về vấn đề CCRĐ.

Lá thư thứ hai thì ngắn hơn thư thứ nhất. Đáng chú ý trong thư này là chương trình hành động CCRĐ có sự trợ giúp của Lưu Thiếu Kỳ (?) và một người Tàu khác tên là Văn Sha San. Thư ghi rõ ràng là xin được “chỉ dẫn”.

Miền Nam cũng có cải cách điền địa dưới cái tên (tôi nghĩ) hay hơn: “Người cày có ruộng”. Nhưng khác với CCRĐ ở ngoài Bắc, người cộng sản du nhập “đấu tranh giai cấp” vào công cuộc cải cách, ở miền Nam người ta thực hiện một cách êm thắm, không có ai chết hay bị oan ức (ít ra là trên báo) và cũng chẳng có đấu tố man rợ như vụ CCRĐ ngoài Bắc. Chính quyền miền Nam lúc đó chẳng xin chỉ thị hay xin hướng dẫn của ai. Có thể đọc bài của Ts Nguyễn Tấn Hưng để biết thêm chi tiết và thống kê thời “Người cày có ruộng” (1).

Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối