Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
3 Aug.2010

Tướng Nguyễn Chí Vịnh: VN đủ khả năng ngăn chặn bất kỳ thế lực nào

Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam cảnh báo rằng Việt Nam có “đủ mọi khả năng” để ngăn chặn bất kỳ thế lực nào chống lại nước mình và hối thúc Trung Quốc và Việt Nam có một mối quan hệ quân sự minh bạch và tin tưởng lẫn nhau hơn
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối