Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
27 Aug.2010

CHÂN DUNG NHÀ VĂN II Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Phê bình, tiểu luận   
CHÂN DUNG NHÀ VĂN II
Xuân Sách
(Tiếp theo kì trước)

35
Một con trâu bạc gìa nua
Nhờ cơn bão biển thổi lùa lên mây
Trâu ơi ta bão trâu này
Quay về đất mặn kéo cầy cho xong.
27 Aug.2010

NGUYỄN TRỌNG TẠO... Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thể loại khác   
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
NGUYỄN TRỌNG TẠO
Ngô Minh

http://vn.360plus.yahoo.com/phamvietdaonv

Nguyễn Trọng Tạo là một thương hiệu đa năng hấp dẫn suốt mấy chục năm nay. Đó là thương hiệu thơ với hàng chục tập thơ ấn tượng, có rất nhiều câu thơ tài hoa ai cũng nhớ: Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi/ Câu trả lời thật không dễ dàng chi… Mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ/ Mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió… Sông Hương hoá rượu ta đến uống / Ta tỉnh đền đài ngả nghiêng say… Bạn bè ở Huế
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối