Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
14 Apr.2010

ÐOÀN VĂN CỪ : Ðường Về Quê Mẹ vẫn không quên’’ (2)

 (Tiếp theo và hết)
 
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến nhận xét của nhà thơ mà tác gỉa TNT không tán thành. Cụ Đoàn Văn Cừ viết ĐVQM trên nền sự thật, cảnh thật mà tác gỉa nhìn thấy trên đường về quê ngoại (làng Cổ Gỉa). Tuy cảnh phải nói là rất ’’THẬT’’, nhưng đã được điển hình hoá của nhiều cảnh thật xung quanh, chứ không phải cái  thật cụ thể trên đường từ Đô Quan (quê nội) đến Cổ Gỉa (quê ngoại). Đoạn đường này nằm ở phía tây , không có ’’Những giòng sông trắng lượn ven đê’’, càng không có  ’’cồn xanh bãi tía kề liên tiếp’’ - để nhà thơ dựng lên khung cảnh bài thơ ĐVQM…
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối