Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
13 Apr.2010

ÐOÀN VĂN CỪ: Ðường về Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Ký - Tạp bút   
ÐOÀN VĂN CỪ :’’ Ðường về quê mẹ vẫn không quên!’’ (1)
 Tiểu luận (2 Kì)
 Lê Xuân Quang
 (Kỉ niện 6 năm ngày mất của Thi Nhân Việt Nam – Ðoàn Văn Cừ (19.3.2004 – 19.3. 2010)
 Tháng 5 năm 2007, Nhà xuất bản Gíao dục và Trung tâm văn hóa Doanh Nhân cho ra đời tuyển tập 100 bài thơ hay nhất thế kỷ 20. Một tháng sau (6.07), Nxb Hội nhà văn cũng cho ấn hành Tuyển tập thơ chọn lọc thế kỷ 20. Cả hai tuyển tập đều chọn bài thơ Đường về Quê Mẹ - một trong ba thi phẩm xuất sắc của nhà thơ Đoàn Văn Cừ (2 bài kia là Đêm hè, Chợ tết).
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối