Các tài liệu và bản vẽ mà Tolkachev tuồn ra giúp Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) “bẻ khóa” được những bí mật về radar và những nghiên cứu vũ khí của Liên Xô (LX).