Ngày 8 tháng 8, trong cuộc hội kiến với Goring – mật sứ chiêu hàng của Hitler, Tống Mỹ Linh đã biểu thị thái độ cứng cỏi, quyết không đầu hàng quân Nhật. Ảnh chụp bà Tống Mỹ Linh đang phát biểu trong một buổi diễn thuyết (Ảnh mạng)

Ông Trương Tử Cát – người từng là thư ký cơ yếu bên cạnh bà Tống Mỹ Linh trong suốt 9 năm – vào tháng 3 năm 1994 đã hoàn thành cuốn sách “Những ngày bên cạnh Tống Mỹ Linh”, trong đó có một đoạn kể về việc bà Tống Mỹ Linh đối diện với Goring -mật sứ chiêu hàng của Hitler, thái độ quyết không cuối đầu trước quân Nhật của bà khiến cho người khác không khỏi cảm phục. So với việc Hán gian Mao Trạch Đông kết đồng minh bí mật với quân Nhật, bán rẻ quốc gia mà nói, bà Tống Mỹ Linh đã thể hiện được sự kiên cường khí khái của con dân xứ Trung Hoa.