Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
20 Jul.2010

NGUYỄN DUY - 2 Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
- Ðánh thức tiềm lực…
Nhìn từ xa - Tổ quốc … Phấp phới Ngũ hành kỳ
Chân dung văn học – Con người và Tác Phẩm
Lê Xuân Quang
(Tiếp theo kì 1)

Thơ Nguyễn Duy không còn là thứ Thơ theo nghiã thông thường cổ điển: Ngâm, Vịnh. Mà, đã trở thành một tác phẩm văn học có sức thuyết phục như một bài bình luận - chính luận, một thiên Phóng sự, Bút ký, hay nếu xâu chuỗi, hệ thống: Đó chính là một cuốn tiểu thuyết được cô đúc, chắt lọc - ’’Nén - ép’’ lại. Bởi vì, dù chỉ có dăm trăm câu thơ với vài ba nghìn chữ, thi sĩ đã nói được hơn rất nhiều cuốn sách dầy hàng nghìn trang với hàng chục vạn từ...
Phân trang 77/77 Trang đầu Trang trước 72 73 74 75 76 77 Trang cuối